• URZĄD MIASTA ZAMOŚĆ
  ZAMOŚĆ - RATUSZ
  RYNEK WIELKI 13
  22-400 ZAMOŚĆ
   
 •  

  Centrala Telefoniczna Urzędu Miasta Zamość

  tel. 84 639 20 84

  fax. 84530 03 38

   

  Sekretariat Prezydenta Miasta

  tel. 84 638 68 02

  fax. 84 639 30 54

   

  Biuro Obsługi Interesanta

  tel. 84 639 20 84 wew. 463, 464, 465

  fax. 84 530 03 38

   

   Urząd Stanu Cywilnego

  tel. 84 639 33 29

  Wydział Finansowy

  tel. 84 639 32 86

  fax. 84 530 03 38

  Wydział Planowania Przestrzennego Budownictwa i Ochrony Zabytków

  tel. 84 638 64 48, 639 24 56

  Wydział Rozwoju Gospodarczego

  tel. 84 627 14 01, 627 17 39

  Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

  tel. 84 639 20 84 wew. 380

  Wydział Gospodarki Mieszkaniowej, Ochrony Środowiska i Infrastruktury Komunalnej

  tel. 84 639 20 84 wew. 440

  Wydział Promocji, Kultury i Spraw Społecznych

  tel. 84 638 58 06, 638 15 40

  fax:84530 03 38

  Wydział Edukacji i Sportu

  tel. 84 638 21 22

  Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego

  tel. 84 638 48 21

  fax. 84 638 48 21

  Wydział Komunikacji

  tel. 84 638 21 46

  Wydział Organizacyjno - Administracyjny

  tel. 84 677 23 32

  Biuro Rady Miasta

  tel. 84 627 11 73, 639 20 84 wew. 315, 311

  Biuro Zarządzania Funduszami Zewnętrznymi

  tel. 84 639 20 84 wew. 370

  Zespół Kontroli Finansowej i Audytu

  tel. 84 639 20 84 wew. 371

   

  Straż Miejska

  tel. 84 639 93 41, ALARMOWY – 986